A picture

Navigace

Obsah

Územní plán - výkres širší vztahy.pdf Staženo: 172x | 01.10.2009

Územní plán - výkres zábor.pdf Staženo: 167x | 01.10.2009

Územní plán - základní výkres.pdf Staženo: 160x | 01.10.2009

Územní rozhodnutí - výstavba základnové stanice BTS 599 žst. Šatov pro SŽDC Staženo: 297x | 22.04.2013

Územní rozhodnutí na stavbu RD - stavebník Eva Molerová, Šatov 444.pdf Staženo: 184x | 07.10.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Báčová Staženo: 161x | 31.12.2007

Územní rozhodnutí o umístění stavby - prodloužení STL plynovodu + 1 STL přípojka Staženo: 207x | 09.06.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby - přeložka VV 22kV cihlena Šatov pro E.ON.pd Staženo: 185x | 03.10.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby - přístřešek na vinařský lis pro Městys Šato Staženo: 152x | 24.01.2012

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Rousovi Staženo: 134x | 31.12.2007

Územní rozhodnutí o změně využití území z orné na komunikaci, pč. 1027_1 , vlast Staženo: 159x | 15.06.2011

Územní rozhodnutí o změně využití území z ostatní plochy na lesní pozemek p.č. 4 Staženo: 124x | 31.12.2010

Územní rozhodnutí pro E.ON - rozšíření sítě NN přípojka pro RD p. Molerová + kab Staženo: 165x | 25.05.2011

Územní rozhodnutí Šatov, kabel NN - zahrady, p. Peřinka.pdf Staženo: 159x | 30.04.2012

Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy, str. 1.jpg Staženo: 163x | 31.12.2006

Veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy, str. 2.jpg Staženo: 159x | 31.12.2006

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Šatov Staženo: 142x | 31.12.2008

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Staženo: 147x | 31.12.2011

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednávání Návrhu změny č. 1B ÚP Šatov Staženo: 152x | 31.12.2013

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Elektr Staženo: 139x | 31.12.2007

Stránka