A picture

Navigace

Obsah

Usnesení o provedení územního řízení -Tomáš Plocr, Šatov 76 - přístavba a nástav Staženo: 81x | 31.12.2011

Usnesení o přerušení kolaudačního řízení stavby "Elektrizace traťového úseku Šat Staženo: 87x | 31.12.2008

Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 97x | 31.12.2010

Usnesení o zastavení územního řízení na stavbu RD stavebníků Matéjových, Šatov 1 Staženo: 90x | 19.07.2012

Usnesení soudního exekutora Mgr. Kubise o dražbě movitých věcí Evy Drvoštěpové n Staženo: 104x | 23.03.2011

Usnesení ÚM Šatov o ustanovení opatrovníka panu Tomáši Hrubému, ročník 1990 ve v Staženo: 78x | 31.12.2012

Usnesení Zastupitelstva městyse Šatov o vydání změny č. 1A územního plánu Šatov Staženo: 256x | 31.12.2013

Územní plán - hlavní výkres.pdf Staženo: 94x | 01.10.2009

Územní plán - koordinační výkres.pdf Staženo: 94x | 01.10.2009

Územní plán - odůvodnění.pdf Staženo: 99x | 15.12.2009

Územní plán - textová část.pdf Staženo: 96x | 15.12.2009

Územní plán - výkres krajina.pdf Staženo: 96x | 01.10.2009

Územní plán - výkres širší vztahy.pdf Staženo: 98x | 01.10.2009

Územní plán - výkres zábor.pdf Staženo: 98x | 01.10.2009

Územní plán - základní výkres.pdf Staženo: 98x | 01.10.2009

Územní rozhodnutí - výstavba základnové stanice BTS 599 žst. Šatov pro SŽDC Staženo: 194x | 22.04.2013

Územní rozhodnutí na stavbu RD - stavebník Eva Molerová, Šatov 444.pdf Staženo: 105x | 07.10.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Báčová Staženo: 98x | 31.12.2007

Územní rozhodnutí o umístění stavby - prodloužení STL plynovodu + 1 STL přípojka Staženo: 101x | 09.06.2011

Územní rozhodnutí o umístění stavby - přeložka VV 22kV cihlena Šatov pro E.ON.pd Staženo: 111x | 03.10.2011

Stránka