A picture

Navigace

Obsah

Co je to Audit familyfriendlycommunity?

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v obci a využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace.

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany obce, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám.

Kde se audit vzal?

Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je „audit rodině-přátelská-obec“, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, který je od roku 2015 národním realizátorem auditu. Hlavní výhodou licence je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how.

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.

Průběh Auditu v Šatově

02.07. 2019 – podpis dohody o zapojení se do auditu

11.07.2019 – proběhla první schůzka s naší přidělenou poradkyní Monikou Doležalovou

16.09.2019 – proběhl první workshop v obecní knihovně

- na workshopu jsme s pomocí paní poradkyně vysvětlili princip auditu a shrnuli jsme současný stav opatření v obci, rozdali jsme občanům dotazníky, pomocí kterých budeme mapovat jejich přání a potřeby pro rozhodná životní období.

Dotazník je možný stáhnout zde, nebo si jej můžete vyzvednout na obecním úřadě Městyse nebo v obchodě paní Šušlákové, kde jsou také sběrné schránky na vyplněné formuláře.

Irena Rousová

vedoucí auditu

email: irena.rousova@obecsatov.cz

Průběžné zprávy z realizace opatření


psani

 

1. průběžná zpráva

Familyfriendlycommunity Audit první zpráva o plnění opatření v Šatově Typ: PDF dokument, Velikost: 519.81 kB

Obrazová příloha 1. zprávy FFC Typ: PDF dokument, Velikost: 6.53 MB

1 2

 

2. průběžná zpráva

Familyfriendlycommunity Audit druhá zpráva o plnění opatření v Šatově Typ: PDF dokument, Velikost: 555.38 kB

Obrazová příloha 2. zprávy FFC Typ: PDF dokument, Velikost: 5.25 MB

Den hasičů

3. průběžná zpráva

Familyfriendlycommunity Audit třetí zpráva o plnění opatření v Šatově Typ: PDF dokument, Velikost: 537.81 kB

Obrazová příloha 3. zprávy FFC Typ: PDF dokument, Velikost: 2.04 MB

studie parku