A picture

Navigace

Obsah

Usnesení o nařízení elektronické dražby dne 29.11.2012 - dlužník Zuzana Procházk Staženo: 182x | 29.11.2012

Usnesení o nařízení opakované dražbě - dlužníci manželé Čermkovi, Vranovská Ves. Staženo: 228x | 31.12.2012

Usnesení o odročení dražby a změně způsobu konání dražby - dům 444 v Šatově, dlu Staženo: 176x | 28.03.2012

Usnesení o odročení dražebního jednání,nařízeného na 17.1.2012 na neurčito - dlu Staženo: 131x | 17.01.2012

Usnesení o opakované dražbě - p.č. 4730 v k.ú. Šatov, dlužník Marie Saxová, Šato Staženo: 210x | 13.04.2011

Usnesení o opakované dražbě p.č. 4458 v k.ú. Šatov, dlužník Josef Štourač, Šatov Staženo: 169x | 02.03.2012

Usnesení o opakované elektornické dražbě - dlužník Váca Antonín, roč. 1960, byte Staženo: 143x | 16.04.2012

Usnesení o opatrovníkovi - Konečný Staženo: 219x | 22.04.2013

Usnesení o provedení územního řízení -Tomáš Plocr, Šatov 76 - přístavba a nástav Staženo: 136x | 31.12.2011

Usnesení o přerušení kolaudačního řízení stavby "Elektrizace traťového úseku Šat Staženo: 148x | 31.12.2008

Usnesení o ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 171x | 31.12.2010

Usnesení o zastavení územního řízení na stavbu RD stavebníků Matéjových, Šatov 1 Staženo: 163x | 19.07.2012

Usnesení soudního exekutora Mgr. Kubise o dražbě movitých věcí Evy Drvoštěpové n Staženo: 187x | 23.03.2011

Usnesení ÚM Šatov o ustanovení opatrovníka panu Tomáši Hrubému, ročník 1990 ve v Staženo: 131x | 31.12.2012

Usnesení Zastupitelstva městyse Šatov o vydání změny č. 1A územního plánu Šatov Staženo: 332x | 31.12.2013

Územní plán - hlavní výkres.pdf Staženo: 168x | 01.10.2009

Územní plán - koordinační výkres.pdf Staženo: 180x | 01.10.2009

Územní plán - odůvodnění.pdf Staženo: 172x | 15.12.2009

Územní plán - textová část.pdf Staženo: 158x | 15.12.2009

Územní plán - výkres krajina.pdf Staženo: 156x | 01.10.2009

Stránka