A picture

Navigace

Obsah

Nevýznamnější historická privilegia:

 

12.12.1373 mark.Jan povyšuje Šatov na městečko a poskytuje mu právo I. ročního trhu.

1387 mark.Jošt uděluje právo odúmrtě-4 pečetě.

23.08.1392 mark.Jošt osvobozuje Šatovské od poskytování desátku Louckému klášteru.

22.11.1464 Jiří z Poděbrad osvobozuje Šatovské od cla při dovozu a vývozu zboží.

29.07.1497 povýšení Šatova na městečko Vladislavem II. Jagellonským, udělena práva

II. trhu, vztyčit pranýř a pečetiti zeleným voskem.