A picture

Navigace

Obsah

Územní plán městyse Šatov

Územní plán městyse Šatov

Platná dokumentace po změně č. 2

textová část po změně č. 2

text-uz-satov-up-po-zm2.pdf

UP SATOV 2019_1-ZÁKLADNÍ.pdf

UP SATOV 2019_1-ZÁKLADNÍ.pdf

UP SATOV 2019_2-HLAVNÍ VÝKRES.pdf

UP SATOV 2019_2-HLAVNÍ VÝKRES.pdf

UP SATOV 2019_3-KRAJINA.pdf

UP SATOV 2019_3-KRAJINA.pdf

UP SATOV 2019_O1-KOORDINAČNÍ.pdf

UP SATOV 2019_O1-KOORDINAČNÍ.pdf

UP SATOV 2019_O2-ŠIRŠÍ.pdf

UP SATOV 2019_O2-ŠIRŠÍ.pdf

Původní dokumentace

Textová část

UP_textova_cast.pdf

Textová část - odůvodnění

UP_oduvodneni.pdf

Grafická část - výkres základního členění

vykres_zakladniho_cleneni.pdf

Grafická část - hlavní výkres

hlavni_vykres.pdf

Grafická část - koncepce uspořádání krajiny

koncepce_usporadani_krajiny.pdf

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni_vykres.pdf

Grafická část - výkres širších vztahů

vykres_sirsich_vztahu.pdf

Grafická část - výkres záborů půdního fondu

vykres_zaboru_pudniho_fondu.pdf

Změna č. 1A

Textová část - Textová část a odůvodnění

text-n-zm1A-satov-sj.pdf

Textová část - Opatření obecné povahy

Opatreni_obecne_povahy_zmena_1A.pdf

Textová část - Oznámení vydání změny 1A

Oznameni_vydani_zmeny_1A.pdf

Textová část - Usnesení o vydání změny 1A

Usneseni_o_vydani_zmeny_1A.pdf

Grafická část - výkres základního členění - výřez

zm1A_vykres_zakladniho_cleneni_vyrez.pdf

Grafická část - hlavní výkres - výřez

zm1A_hlavni_vykres_vyrez.pdf

Stránka