A picture

Navigace

Obsah

Šatovská šibenice

Šatov získal hrdelní pravomoc na sklonku 15. století od Vladislava II. Jagelonského. V archívech se dochovaly zmínky o popravách v 16. a 17. stol., ale nešlo o oběšení. Roku 1661 chtěli v Šatově obnovit šibenici, ale řemeslníci to odmítali provést. Z tohoto důvodu se místní správa obrátila na představitele Znojma, které prosila o radu. Ti uznali, že situace se blíží rebelii a doporučili, aby účast na pracích byla stanovena jako závazek pod hrozbou konkrétních trestů.

Prameny popisují i žádost o „zapůjčení“ šibenice k výkonu trestu ze sousedního rakouského Unterretzbachu vzdáleného 4 km, kterou však Šatovští odmítli s tím, že šibenice byla postavěna pouze pro ně a jejich děti. Významná byla také dochovaná fotografie z roku 1940, která zachycovala tehdy ještě stojící dvojsloupovou zděnou šibenici vidlicového typu.

První vojenské mapování obsahuje jihovýchodně od Šatova směrem k rakouským hranicím červený symbol zobrazující dvousloupovou vidlicovou šibenici. Na Druhém vojenském mapování se nachází pouze označení „Šibeničky“, který nese trať dodnes.

Archeologický výzkum zde byl proveden roku 2015 a 2019 a při té příležitosti se podařilo dokumentovat pozůstatky dvousloupové šibenice. Kromě jedné kosti nebyly nalezeny žádné další lidské pozůstatky.


 

foto

Obr. 1. Foto pilířů šibenice a pohraničnická bouda z 40. let 20. stol.

pilir

Obr. 2. Pilíř šibenice vypreparovaný archeologickým výzkumem.

misto

Obr. 3. Místo šibenice před archeologickým výzkumem roku 2019.

mapa

Obr. 4. Šibenice na Prvním vojenském mapování (v pravém dolním rohu).