A picture

Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Lenka Stupková
Starostka

Aktuálně

22.10.2020

Dočasné uzavření knihovny městyse

Nařízením Vlády ČR je knihovna uzavřena pro veřejnost až do odvolání. O znovuotevření Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

22.10.2020

Nová doba provozu úřadu pro veřejnost

Nařízením Vlády ČR jsme byli nuceni změnit i dobu provozu úřadu městyse pro veřejnost. Otevřeno bude: v pondělí od 7:00 do 12:00 hod. ve středu od 12:00 do 17:00 hod. Tato změna platí do 3.11.2020.

Detail Aktuality

22.10.2020

Nová opatření platná od 22.10. do 3.11. 2020

Vláda ČR usnesením zakázala volný pohyb osob (vyjímky naleznete v přiloženém usnesení viz níže) a nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na nezbytně dlouhou dobu, pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakt s lidmi, pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti; zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele; osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost; osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Detail Aktuality

21.10.2020

I my můžeme pomoci - hledáme dobrovolníky

Šíření nemoci „Covid – 19“ se bohužel nevyhnula ani personálu zdravotnických zařízení a hrozí riziko nedostupnosti péče o nemocné, seniory či nemohoucí spoluobčany v těchto zařízeních. Proto hledáme pomoc dobrovolníků. 1)Nemocnice Znojmo vzhledem k náročnosti a rozsahu poskytovaných služeb potřebuje u dobrovolníků zdravotnické vzdělání, kurzy a zkušeností. Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mailové adrese: pomoc@nemzn.cz. 2)Centrum sociálních služeb Znojmo přednostně hledá lidi se zdravotnickým vzděláním či zkušeností při péči o nemohoucí. Není, ale podmínkou. Základní instrukce a rozsah pomoci, vždy obdrží konkrétní osoby dle potřeb pracoviště. Jednalo by se o práci především v 12ti hodinových službách. Místa dislokace zařízení jsou na území města Znojma. Dobrovolníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a náležitě poučeni, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví. Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mailové adrese: reditelka@cssznojmo.cz. Děkujeme za pomoc a projevení solidarity.

Detail Aktuality

20.10.2020

Opatřeni platné od 21.10.2020

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), b) v prostředcích veřejné dopravy, c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Níže uvádíme situace a osoby, na které se zákaz nevztahuje.

Detail Aktuality