A picture

Navigace

Obsah

Dokumenty

Finanční dokumenty

2013

Titulek Závěrečného účtu 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Obsah Závěrečného účtu 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Usnesení - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Vyhodnocení rozpočtu - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Provozní výdaje - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Stočné - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Vodné - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Přehled úvěrů a půjček - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu JMK -Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Opatření k nápravě chyb a nedostatků - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Návrh závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2012

Příloha k Návrhu závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2012-Výkaz FIN2-12M

Návrh závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2012

Příloha č.2 k Návrhu závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2012

Příloha č.1 k Návrhu závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2012

Návrh rozpočtu DSO Daníž vodovody Šatov na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Šatov na rok

Potvrzení o převzetí zprávy - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Zpráva auditora - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Srovnávací tabulka účetní evidence a inv. soupisů k inv. zprávě - Závěrečný účet 2012 zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko.

Stránka