A picture

Navigace

Obsah

Územní plán městyse Šatov

Územní plán městyse Šatov

Změna č. 1B

Grafická část - hlavní výkres - výřez

graf-n-zm1B-satov-sj-2.pdf

Grafická část - koordinační výkres - výřez

graf-n-zm1B-satov-sj-3.pdf

Změna č. 2

textová část po změně č. 2

text-uz-satov-up-po-zm2.pdf

UP SATOV 2019_1-ZÁKLADNÍ.pdf

UP SATOV 2019_1-ZÁKLADNÍ.pdf

UP SATOV 2019_2-HLAVNÍ VÝKRES.pdf

UP SATOV 2019_2-HLAVNÍ VÝKRES.pdf

UP SATOV 2019_3-KRAJINA.pdf

UP SATOV 2019_3-KRAJINA.pdf

UP SATOV 2019_O1-KOORDINAČNÍ.pdf

UP SATOV 2019_O1-KOORDINAČNÍ.pdf

UP SATOV 2019_O2-ŠIRŠÍ.pdf

UP SATOV 2019_O2-ŠIRŠÍ.pdf

Stránka