A picture

Navigace

Obsah

Územní plán městyse Šatov

Územní plán městyse Šatov

Původní dokumentace

Grafická část - koncepce uspořádání krajiny

koncepce_usporadani_krajiny.pdf

Grafická část - koordinační výkres

koordinacni_vykres.pdf

Grafická část - výkres širších vztahů

vykres_sirsich_vztahu.pdf

Grafická část - výkres záborů půdního fondu

vykres_zaboru_pudniho_fondu.pdf

Změna č. 1A

Textová část - Textová část a odůvodnění

text-n-zm1A-satov-sj.pdf

Textová část - Opatření obecné povahy

Opatreni_obecne_povahy_zmena_1A.pdf

Textová část - Oznámení vydání změny 1A

Oznameni_vydani_zmeny_1A.pdf

Textová část - Usnesení o vydání změny 1A

Usneseni_o_vydani_zmeny_1A.pdf

Grafická část - výkres základního členění - výřez

zm1A_vykres_zakladniho_cleneni_vyrez.pdf

Grafická část - hlavní výkres - výřez

zm1A_hlavni_vykres_vyrez.pdf

Grafická část - koordinační výkres - výřez

graf-n-zm1A-satov-sj-3.pdf

Grafická část - výkres záboru půdního fondu - výřez

zm1A_vykres_zaboru_PF_vyrez.pdf

Změna č. 1B

Textová část - Oznámení o vydání změny 1B

Oznameni_vydani_zmeny_1B_UP_Satov.doc

Textová část - Usnesení o vydání změny 1B

Usneseni_vydani_zmeny_1B_UP_Satov.doc

Textová část - Opaření obecné povahy

oop-zm1B-satov.pdf

Grafická část - výkres základního členění - výřez

graf-n-zm1B-satov-sj-1.pdf

Grafická část - hlavní výkres - výřez

graf-n-zm1B-satov-sj-2.pdf

Grafická část - koordinační výkres - výřez

graf-n-zm1B-satov-sj-3.pdf

Stránka