A picture

Navigace

Obsah

Návrh výroku územního rozhodnutí o změně stavby -přístavba lisovny na p.č. 223, Staženo: 125x | 27.04.2010

Návrh zadání územního plánu Šatov.pdf Staženo: 114x | 31.10.2008

Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2011 Staženo: 85x | 31.12.2012

Návrh závěrečného účtu Městyse Šatov za rok 2011 Staženo: 144x | 31.12.2012

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - hlavní výkres - výřez Staženo: 125x | 01.07.2013

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - koordinační výkres - výřez Staženo: 128x | 01.07.2013

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - text Staženo: 126x | 01.07.2013

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - výkres záborů půdního fondu - výřez Staženo: 120x | 01.07.2013

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - výkres základního členění - výřez Staženo: 126x | 01.07.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1_2010 o místních poplatcích.pdf Staženo: 127x | 09.12.2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému, shomažďo Staženo: 99x | 31.12.2009

Obecně závazná vyhláška č. 2_2010 o stanovení systému shromážďování, sběru, přep Staženo: 118x | 09.12.2010

Obecně závazná vyhláška č. 3_2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďo Staženo: 110x | 09.12.2010

Obecně závazná vyhláška č.1_2012 o zrušení místního poplatku za VHP Staženo: 102x | 25.01.2012

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpady Staženo: 258x | 03.01.2018

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systém Staženo: 103x | 31.12.2006

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systém Staženo: 110x | 13.12.2004

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 2/2006 kterou se mění a doplňuje vyhláška Staženo: 96x | 31.12.2006

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 5/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplat Staženo: 101x | 17.12.2003

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 5/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplat Staženo: 113x | 17.12.2003

Stránka