A picture

Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systém Staženo: 214x | 13.12.2004

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 2/2006 kterou se mění a doplňuje vyhláška Staženo: 179x | 31.12.2006

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 5/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplat Staženo: 190x | 17.12.2003

Obecně závazná vyhláška obce Šatov č. 5/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplat Staženo: 215x | 17.12.2003

Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu Staženo: 181x | 31.12.2008

Opaření obecné povahy JMK Brno - bobr evropský.pdf Staženo: 169x | 20.12.2011

Opatření obecné povahy - povoluje se vyjímka ze zákazů (§ 50 odst. 1 a 2 zákona Staženo: 185x | 21.07.2011

Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací Staženo: 265x | 21.11.2012

Opatření obecné povahy - Změna č. 1A územního plánu Šatov Staženo: 381x | 19.12.2013

Opatření obecné povahy o vydání územního plánu.pdf Staženo: 236x | 18.12.2009

Opis výsledku voleb hlasování ve VO Šatov do PS ČR 2013 Staženo: 334x | 31.12.2013

Oznáme o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 Staženo: 213x | 26.10.2013

Oznámení ČSÚ čísla sčítacího obvodu pro Šatov.pdf Staženo: 167x | 07.03.2011

Oznámení ČSÚ jména sčítacího komisaře pro Šatov a seznam čísel popisných.pdf Staženo: 221x | 07.03.2011

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice.pd Staženo: 179x | 07.03.2011

Oznámení dražebního roku - dlužník Eva Drvoštěpová, Šatov 172.pdf Staženo: 204x | 19.09.2011

Oznámení Finančního úřadu ve Znojmě - daňové přiznání a platby daní za rok 2009 Staženo: 206x | 31.12.2010

Oznámení MěÚ Znojmo, odboru dopravy - návrh na stanovení místní úpravy provozu n Staženo: 194x | 31.12.2010

Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - s Staženo: 247x | 10.10.2012

Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - u Staženo: 245x | 26.09.2012

Stránka