A picture

Navigace

Obsah

Informace pro návštěvníky Městyse Šatov

šatov

šatov

Městys Šatov je centrem vinařství ve znojemské oblasti - je rájem cykloturistů a milovníku dobrých vín. Jeho poloha na hranici národního parku jej předurčuje jako ideální destinaci poznávacích výletů, rodinných dovolených, ale i firemních akcí.

V Šatově sídlí největší a nejznámější producent vín na znojemsku - společnost Znovín Znojmo, a. s., která díky zaměření na výrobu kvalitních vín proslavila české vinařství ve světě. Nejen ve Znovínu, ale též v četných vinařských sklepích může každý návštěvník kvality šatovského vína ochutnat. 

V pískovcovém svahu nad Šatovem se nachází překrásný vinný sklep vyzdobený plastickými malbami. Ač je Malovaný sklep sklepem vinným, víno se v něm kupodivu nikdy nevyrábělo ani neskladovalo. Pravděpodobně měl od počátku sloužit jako soukromá vinárna. V těsné blízkosti naší hospůdky se rovněž nachází Pěchotní srub MJ-S3 - Zahrada. Návštěvu Malovaného sklepa a vojenské pevnosti doporučujeme jako ideální výlet s dětmi.

Za dob hluboké totality byl Šatov „hermeticky“ uzavřen a nesměl se tam pohybovat nikdo jiný něž jen místní obyvatelé a příslušníci pohraniční roty která měla kasárna přímo v obci, z toho důvodu je okolí nepoznamenané žádnými negativními vlivy. Každý milovník krásné a nezničené přírody si v Šatově a jeho okolí přijde na své.

Městys Šatov je plnohodnotně vybaven - zázemí zahrnuje základní a mateřskou školu, zdravotní středisko, poštu, domov s pečovatelskou službou, několik restaurací a penzionů - možnost kvalitního odpočinku a vyžití. Každoročně se v Šatově koná cyklistický závod "Vinařská 50".

Areál čs. opevnění v Šatově

.

Areál československého opevnění v Šatově

pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“

 

Areál československého opevnění v Šatově s pěchotním srubem MJ–S 3 Zahrada se nachází na jižním okraji městyse Šatov.

Veřejnosti přístupný objekt stálého těžkého opevnění je unikátní svým plánovaným využitím československou armádou po druhé světové válce při předpokládaném vypuknutí tzv. studené války.

Stavba srubu začala 15. června 1938 a betonáž proběhla ve dnech 22. až 30. srpna 1938. Do září roku 1938 se srub nepodařilo stavebně dokončit. Po druhé světové válce armáda objekt stavebně dokončila. Od roku 1960 se stal novou zbraní srubu, upravený tankový kanón ráže 85 mm vz. 44 ze středního tanku T-34/85 (zaveden jako pevnostní kanón PvK vz. 44/59, který byl vyroben v počtu 20 ks). Armáda objekt využívala až do konce roku 1999.    

Rekonstruovaný srub je uveden do podoby z osmdesátých let 20. století. Ve srubu je instalována pevnostní výzbroj – dva pevnostní kanóny, těžké a lehké kulomety a další důležitá výbava. V blízkosti srubu se nachází také 9 m vysoká strážní věž, replika domku pro celní stráž a pasovou kontrolu z roku 1938 a prvky protitankových překážek.

 

Provozní doba:

duben, květen a říjen: sobota a neděle a státní svátky 9.00–17.00

prohlídky v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 (12.00–13.00 polední přestávka) poslední prohlídka v 16.00 hod.!

Návštěvu mimo stanovené dny v uvedených měsících lze pro skupiny nad 10 osob objednat u správce.

 

červen, červenec, srpen a září: úterý–neděle 9.00–17.00

prohlídky v 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 (12.00–13.00 polední přestávka)

poslední prohlídka v 16.00 hod.!

 

Provozovatel: Technické muzeum v Brně www.technicalmuseum.cz

Telefon: 602 438 637, e-mail: satovsrub@technicalmuseum.cz

 

U průvodce je možno zakoupit „Pevnostní víno“ z produkce Znovínu Znojmo, a.s.  

 

Pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“ – historie

Pěchotní srub MJ–S 3 „Zahrada“ je samostatným oboustranným objektem vybudovaným ve II. stupni odolnosti.
Pěchotní srub byl zadán k výstavbě spolu s dalšími objekty 18. května 1938 jako součást 1./XI. stavební podúsek ŽSV XI Hrušovany nad Jevišovkou. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 15. červen 1938, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Pěchotní srub MJ - S 3 "Zahrada" byl vybetonován ve dnech 22.-30. srpna 1938. Do září 1938 se však srub nepodařilo stavebně dokončit ani vybavit. Během okupace došlo k vytržení střílen pro 4 cm kanón vz. 36 a střílen pro dvojče těžkých kulometů vz. 37. 
V roce 1947 bylo rozhodnuto o reaktivaci 6 stavebně dokončených objektů na jižní Moravě. Následující rok byl pěchotní srub MJ - S 3 spolu s dalšími pěti sruby stavebně dokončen včetně úpravy terénu. Dokončovací práce byly zadány na základě neveřejné soutěže 17. července 1947 znojemské firmě architekta a stavitele J. Růžičky a lhůta ke splnění prací byla stanovena na 120 dní. Za první pracovní den byl určen 21. červenec 1947 a posledním měl být 30. duben 1948. V rámci těchto prací bylo provedeno osazení střílen kulometů, byla provedena dostavba vnitřních cihlových příček a obnovena poškozená nebo nedokončená vnitřní i vnější omítka i s izolací střešní desky. Z důvodu malého počtu stavebních dělníků došlo k prodloužení lhůty na dokončení, a to na 150 pracovních dní, tj. do 17. června 1948. Kolaudace proběhla pak až 11. listopadu 1948 a veškeré závady byly odstraněny 7. prosince 1948. Realizované stavební úpravy si vyžádaly u pěchotního srubu MJ - S 3 celkem 1 166 000 Kč. Dokončeny byly také kameninové záhozy a provedeny terénní úpravy. Roku 1950 došlo k osazení nově vyrobených pancéřových zvonů Vítkovickými železárnami v Ostravě. V průběhu roku 1951 byly do objektu instalovány podlážky zvonů. Srub byl nově omítnut a zamaskován. Ve stejném roce proběhla i montáž části vnitřního vybavení. 
Další stavební práce vedoucí k rekonstrukci pěchotního srubu a jeho možného bojového nasazení byly zahájeny v roce 1959 (stejné práce se týkaly také dalších pěchotních srubů na jižní Moravě). V létě roku 1959 pracovní jednotky od pohraničních útvarů na jižní Moravě (5. motostřelecký pluk z Mikulova a 9. motostřelecký pluk ze Znojma) společně se ženijním útvarem z Bratislavy-Petržalky provedly vybourání ocelolitinových střílen pro kanón vz. 36 a zabetonovaly nové střílny pro pevnostní kanón PvK vz. 44/59 ráže 85mm vybraný jako nová protitanková zbraň. Novou hlavní zbraní objektu se staly dva pevnostní kanóny vz. 44/59 ráže 85 mm, jejichž vývoj probíhal v letech 1952-1959 a zaveden do výzbroje byl v dubnu 1959. Rekonstrukce 20 ks pevnostních kanónů byla dokončena v roce 1959. K samotné instalaci dvou pevnostních kanónů došlo v první polovině roku 1960 a zůstávaly na rozdíl od další výzbroje stále v objektu, kulomety společně s municí byly uskladněny u útvarů, které zabezpečovaly údržbu a v případě potřeby by zajistily osádku pěchotního srubu. Pro obsazení byla u 5. motostřeleckého pluku v Mikulově vytvořena tzv. "Rota osádek těžkého opevnění". Další výzbroj srubu tvořily původní prvorepublikové těžké kulomety vz. 37 ve dvou lafetách s odvodem vystřílených nábojnic do ochranného příkopu, každá pro dva těžké kulomety. Další výzbroj srubu tvořily lehké kulomety vz. 26 v počtu 6 ks. V pěchotním srubu se používaly pevnostní lafety stejných vzorů, jaké byly pro objekt určeny v 30. letech 20. století, ale vyrobené většinou až později v 50. letech, ale podle původních vzorů. Stejně tak tomu bylo v případě optické výbavy - periskopů do pěchotních zvonů a stěnových periskopů. 
Armáda počítala pro obsazení srubu s osádkou čítající 28 vojáků. Pěchotní srub neměl stálou osádku, ale byl po řadu let zakonzervován včetně pevnostních kanónů. Lafety, pěchotní zbraně a optické vybavení byly uloženy v kasárnách jednotek určených k boji v pěchotních srubech. (Stejná situace byla i u ostatních pěchotních srubů na jižní Moravě). 
Pravidelná údržba probíhala do poloviny 90. let i s výcvikem osádek. Na konci roku 1999 v souvislosti se skončením aktivního využití objektů na jižní Moravě byla pevnostní jednotka zreorganizována a změněno její určení. 
Česká armáda využívala pěchotní srub MJ - S 3 "Zahrada" až do konce roku 1999, kdy byl vyklizen a pevnostní výbava odvezena. 
Technické muzeum v Brně zpřístupnilo srub v červnu 2005, o rok později proběhla instalace původní výzbroje a další výbavy používané osádkou.

 


Vytvořeno: 14. 9. 2017
Poslední aktualizace: 15. 9. 2017 14:33
Autor: Správce Webu