A picture

Navigace

Obsah

Vyhlášky

2013

Oznámení záměru prodeje nemovitosti p.č. 4037/19 - Farská Niva.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Marek Kohoutek, Šatov 253

Pozvánka na jednání ZM Šatov č. 9/2013.

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku v Šatově - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č. 1A územního plánu Šatov

Výkres č. 1 základního členění návrhu změny č. 1A ÚP Šatov

Výkres č. 2 základního členění návrhu změny č. 1A ÚP Šatov

Výkres č. 3 základního členění návrhu změny č. 1A ÚP Šatov

Výkres č. 4 základního členění návrhu změny č. 1A ÚP Šatov

Oznáme o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

Veřejná vyhláška MŽP - návrh obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Návrh opatření obecné povahy MŽP -odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Příloha č. 2 - přehled o usmrcených jedincích kormorána velkého

Pozvánka na jednání ZM Šatov č. 8/2013 dne 18.9.2013

Unesení o elektronické dražbě na dům 198 a pozemky-dlužník Radek Chylík, Šatov 198

Záměr na pronájem části pozemku z p.č. 608

Záměr na prodej části pozemku z p.č. 879/1 v k.ú. Chvalovice

Záměr na prodej pozemku p.č. 4037/18 - Farská Níva

Záměr na prodej pozemku p.č. 4037/17 - Farská Niva

Sdělení - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.

Stránka