A picture

Navigace

Obsah

Další dopad -10 mld. Kč na samosprávy. Vyhlášena stávková pohotovost starostů.

Typ: ostatní
znakSdružení místních samospráv ČR vyhlásilo stávkovou pohotovost starostů. Důvodem jsou další návrhy vládních změn v daňových zákonech v souvislosti s koronavirovou krizí, které znamenají dalších -10 mld. Kč pro samosprávy. Protestní stávková pohotovost nese název: Vláda chce vzít -20 mld. Kč obcím a městům. Schillený nápad!
Jako starostka Šatova se připojuji! Nelze mlčet ke krácení peněz obcí

Další dopady nových daňových zákonů na samosprávy minus -12,5 mld. Kč pro obce a města = Schváleno!

Nový daňový návrh = dalších -7 mld. Kč pro obce. SMS ČR vyhlašuje stávkovou pohotovost starostů

 

Vážení občané, minulý týden jsme vyhlásili Černý den pro obce a kraje s nadějí, že se podaří přesvědčit poslance, aby zamezili nespravedlivým dopadům kompenzačního bonusu na samosprávy, pokud by schválili klíčový návrh Senátu. Bohužel poslanci se rozhodli setrvat na sněmovní verzi, která znamená pro obce -12,5 mld. Kč a pro kraje dalších 4,5 mld. Kč. Zákon následně podepsal prezident a ztráta pro obce je tak nyní definitivní. Hlasování poslanců Vašeho kraje můžete ověřit zde https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=73077.  

 

Bohužel Vláda ČR předložila v pondělí 25.5.2020 v rámci legislativního stavu nouze další návrh s dopadem na rozpočty samospráv, tzv. zpětnou kompenzaci daňových ztrát, která přináší pro samosprávy propad nejméně 7 mld. Kč pro obce a přes 2,5 mld. Kč pro kraje. Návrh byl schválen již v pátek 29.5. a putuje nyní do Senátu. SMS ČR bude jednat se senátory, aby návrh zákona vrátili poslancům s návrhem, který nahradí samosprávám jejich ztrátu, a to formou zákonného nároku.

Celkové kumulativní dopady těchto vládních opatření tak už přesahují 20 mld. Kč jen pro obce a města (dalších 7 mld. Kč pro kraje) a mohou dosáhnout i 25 mld. Kč. K danému je nutné připočíst předpokládaný propad ve sdílených daních cca -40 mld. Kč oproti vládní predikci na r. 2020. Takto výrazné propady nemohou samosprávy samy zvládnout a je podle našeho přesvědčení nutné požádat stát o podporu. Vláda ČR přitom postupuje opačně než vlády okolních států (např. Rakousko chce podpořit své obce částkou 26 mld. Kč navíc, Německo schválilo podporující balíček pro své samosprávy v rozsahu dokonce 1,5 bilionu Kč). Oproti tomu česká vláda dosud schválila jen prohloubení očekávaného poklesu sdílených daní o další neočekávané dopady na rozpočty samospráv. Bohužel vláda tak porušila příslib předsedy vlády, že příjmy samospráv nebudou kráceny. Samosprávy tak minulý týden prožily skutečně černé dny a další vládou plánované dopady na rozpočty samospráv pak vyžadují, abychom zahájili stávkovou pohotovost starostů:

Vláda chce vzít -20 mld. Kč obcím a městům. Schillený nápad!

Dovolujeme si Vás požádat, abyste na svých úřadech a vývěsních plochách zveřejnili prohlášení o stávkové pohotovosti starostů (vzor je v příloze), abychom občanům vysvětlili, že nám jde o prostředky pro naše obce a města a pro naše občany a že postup státu je vůči obcím a městům neočekávaný a nespravedlivý. Jsme vlastně trestáni za naše dobré hospodaření.

Při takto výrazných dopadech na rozpočty samospráv je jednoznačně nutné, aby samosprávy požadovaly zákonný jednorázový příspěvek od státu do svých rozpočtů, o němž bude SMS ČR jednat se zákonodárci. Na den očekávaného finálního hlasování Poslanecké sněmovny pak SMS ČR hodlá svolat podporující shromáždění starostů do Prahy. Je totiž krajně nereálné udržet naplánované investice s ohledem na negativní zásahy státu do příjmů samospráv a reálnou hrozbu až 25% poklesu u sdílených daní a podle našeho pevného přesvědčení již nastal čas razantně ozvat. Menší města, obce a strukturálně postižené regiony pocítí dopady krize nejcitelněji, rozhodně však na svých účtech nedisponují výraznými přebytky hospodaření, jak se často zavádějícím způsobem uvádí. Bez pomoci státu za této situace hrozí zastavení prakticky všech samosprávných investic.

Děkujeme Vám za Váš čas a úsilí. Věříme, že se nám nespravedlivý postup vlády vůči samosprávám podaří zvrátit.

S pozdravem

 

    Stanislav  P o l č á k                       Jan   S e d l á č e k                   Radim  S r š e ň

            předseda SMS ČR                      1. místopředseda SMS ČR             místopředseda SMS ČR

     poslanec Evropského parlamentu           starosta obce Křižánky           starosta obce Dolní Studénky

 

    Věra  K o v á ř o v á                      Oldřich   V á v r a                Radek  B r á z d a

 místopředsedkyně SMS ČR               člen předsednictva SMS ČR      člen předsednictva SMS ČR

       poslankyně PSP ČR                          starosta obce Tupesy               starosta obce Troubky

 

        Petr  H a l a d a                           Tomáš  D u b s k ý            Dagmar  V a ň k o v á

     člen předsednictva SMS ČR                člen předsednictva SMS ČR    členka předsednictva SMS ČR

     starosta obce Kamýk n. Vltavou            starosta obce Vysočina               starostka obce Jerišno

 


Vytvořeno: 2. 6. 2020
Poslední aktualizace: 2. 6. 2020 15:40
Autor: Správce Webu