A picture

Navigace

Obsah

Výzva účastníkům řízení - řízení o určení právního vztahu o existenci komunikace Staženo: 77x | 31.12.2012

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - z Staženo: 111x | 31.12.2010

Výzva vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí ÚM Šatov - určení právního Staženo: 127x | 12.11.2012

Výzvak podání připomínek nebo námitek ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 4028 v k.ú. Šatov Staženo: 165x | 31.12.2013

Vzorový formulář - odstřel špačků.jpg Staženo: 97x | 31.12.2006

Záměr na prodej části pozemku z p.č. 879/1 v k.ú. Chvalovice Staženo: 135x | 04.09.2013

Záměr na prodej pozemku p.č. 300 Staženo: 87x | 31.12.2013

Záměr na prodej pozemku p.č. 4037/17 - Farská Niva Staženo: 182x | 04.09.2013

Záměr na prodej pozemku p.č. 4037/18 - Farská Níva Staženo: 143x | 04.09.2013

Záměr na prodej pozemku p.č. 4037/4 - Farská niva Staženo: 211x | 31.12.2013

Záměr na pronájem části pozemku z p.č. 608 Staženo: 175x | 04.09.2013

Závěr zjišťovacího řízení - rozvoj Jihomoravského kraje.pdf Staženo: 87x | 28.02.2012

Závěrečný účet za rok 2011 - Svazek znojemských vinařských obcí Daníž a zpráva a Staženo: 109x | 29.05.2012

Závěrečný účet za rok 2012 Svazku znojemských vinařských obcí ,,Daníž". Staženo: 115x | 22.04.2013

Změna územního plánu Šatova č. 1B - text Staženo: 119x | 25.07.2013

Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 1 Staženo: 108x | 21.07.2013

Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 2 Staženo: 104x | 21.07.2013

Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 3 Staženo: 110x | 21.07.2013

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ZSO VaK Znojemsko Staženo: 117x | 15.05.2013

Stránka