A picture

Navigace

Obsah

Vyhlášky

2013

Povodně 2013 - humanitární pomoc krajům postiženým povodněmi.

Oznámení záměru prodeje části pozemku z p.č. 1185

Návrh opatření obecné povahy - nové vymezení aktivní zóny vodního toku Daníž v k.ú. Šatov

Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 4/2013, dne 28.5.2013.

Pozvánka na valnou hromadu VAKU

Vyhodnocení kalkulace stočného r. 2012 ZNOJEMSKO

Vyhodnocení kalkulace vodného r. 2012 ZNOJEMSKO

Vyhodnocení provozního rozpočtu svazku obcí Znojemsko za rok 2012

Vyhodnocení rozpočtu ZSO VaK Znojemsko za rokm 2012

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ZSO VaK Znojemsko

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ZSO VaK

Rozvaha bilance VaK ZSO Znojemsko 12/2012

Příloha - ZSO VaK Znojemsko

Informace o návrhu výroku ÚR stavba RD Dřevínková - Hlůšek

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - zrušení TP Konečný Milan na adrese Šatov 444

Usnesení EÚ Jeseník o elektronické dražbě na den 19.5.2013 - dlužník Anežka Jakoubková

Veřejná vyhláška FÚ - oznámení o zpřístupnění předpisného seznamu daně z nemovistosti za rok 2013

Veřejná vyhláška o oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu za rok 2012, kterým se vyměřuje místní poplatek za odpad osobám, kteří nezaplatili odpad za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Svazku znojemských vinařských obcí ,,Daníž".

Příloha k závěrečnému účtu za rok 2012 Svazku znojemských vinařských obcí ,,Daníž" - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad.

Stránka