A picture

Navigace

Obsah

Vyhlášky

2013

Stavební povolení pro Městys Šatov - Obytný soubor RD Šatov, místní komunikace a pěší komunikace a dešťová kanalizace

Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 7/2013, které se uskuteční dne 3.9.2013 v 19.00 hod.

Pozvánka na mimořádné jednání ZM Šatov dne 14.08.2013 v 16:30 hodin.

Veřejná vyhláška doručení návrhu změny č. 1B Územního plánu Šatov

Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí ve dne 2.10.2013 a Exekuční příkaz k provední exekuce prodejem nemovitostí - Drvoštěpová, Šatov 172

Vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Daníž v k.ú. Dyjákovičky a Šatov

Oznámení o zahájení řízení - obytný soubor RD Šatov místní komunikace

Veřejná vyhláška MěÚ Znojmo o možnosti převzít LHO

Veřejná vyhláška doručení návrhu změny č. 1A územního plánu Šatov

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - výkres základního členění - výřez

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - hlavní výkres - výřez

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - koordinační výkres - výřez

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - výkres záborů půdního fondu - výřez

Návrh změny č. 1A ÚP Šatov - text

Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 4037/4 - Farská Niva

Oznámení záměru prodej části pozemku z p.č. 991

Vyhláška Úřadu pro civilní letectví o ochanném pásmu letiště Znojmo

Usnesení - dražební vyhláška o elektronické dražbě-povinný Milena Kollárová, Šatov 324

Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 5/2013 na den 25.6.2013.

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření- zamezení varroázy včel

Stránka