A picture

Navigace

Obsah

Vyhlášky

2013

Informace o návrhu výroku ÚR stavba RD P. Buřval

Pozvánka na jednání ZM č. 11/2013 v 18:00 hodin dne 17.12.2013

Výzvak podání připomínek nebo námitek ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 4028 v k.ú. Šatov

Návrh rozpočtu ZSO VaK Znojemsko na rok 2014 - výdaje.

Rozpočtový výhled ZSO Vak Znojemsko na období 2015 - 2017 - návrh.

Kalkulace vodného a stočného 2014- ZSO Vak Znojemsko

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK - umístění značky na p.č. 4028 P 4 - dej přednost v jízdě

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část pozemku z p.č. 865/1 - 39 m2

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část pozemku z p.č. 865/1 - 15 m2

Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část pozemku z p.č. 865/1 - 54m2.

Pozvánka na jednání­ zastupitelstva Městyse Šatov č. 10/2013, konaného dne 19.11.2013.

Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 1

Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 2

Změna územního plánu Šatova č. 1B - výkres 3

Změna územního plánu Šatova č. 1B - text

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednávání Návrhu změny č. 1B ÚP Šatov

Usnesení o nařízení elektronické dražby - povinná Soňa Fuchs, Šatov 178

Oznámení záměru prodeje nemovitosti část z p.č. 865/1

Oznámení záměru prodeje nemovitosti část z p.č. 725

Oznámení záměru prodeje nemovitosti p.č. 4037/3 - Farská Niva.

Stránka