A picture

Navigace

Obsah

Vyhlášky

2011

Územní rozhodnutí o změně využití území z orné na komunikaci, pč. 1027_1 , vlast

Územní rozhodnutí pro E.ON - rozšíření sítě NN přípojka pro RD p. Molerová + kab

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Veřejná vyhláška - výzva pro vlastníky nemovitých kulturních památek formou veře

Veřejná vyhláška o ulož. písemnosti Konečný, Šatov 444.pdf

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad ÚR JMK, datu a místě konání ve

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti č.j. 187/OÚD/2011 pro Jiřinu a Vlastislava

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka o

Vyhláška 1/2011 o uložení písemnosti - oznámení o zahájení řízení ve věci zrušen

Vyhláška ÚM Šatov č. 2/2010 o uložení písemnosti - rozhodnutí o zrušení údaje o

Vyhláška 2/2011 o uložení písemnosti pro- Zuzana Šípková, nar. 11.11.1987, trval

Vyhláška č. 3 o uložení písemnosti- rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého

2010

Doručení veřejnou vyhláškou oznámení o uložení daňové písemnosti pro Balažovič M

Dotace pro podnikatele z Programu rozvoje venkova.pdf

Dražební vyhláška na den 19.10.2010 v 10.00 hod. v kanceláři Exekutorského úřadu

Dražební vyhláška na den 19.10.2010 v 10.30 hod. v kanceláři Exekutorského úřadu

Dražební vyhláška na den 19.10.2010 v 11.00 hod. v kanceláři Exekutorského úřadu

Dražební vyhláška na den 19.10.2010 v 9.30 v kanceláři Exekutorského úřadu v Tře

Dražební vyhláška na den 28.04.2010 budova HOLIDAY INN Brno, Křížkovského 20, Br

Dražební vyhláška na den 22.10.2010 8:00 hodin Přerov, povinný Tyahur Josef, Šat

Stránka