A picture

Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30.06.2022 od 07:30-15:00

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne
30.06.2022
od 07:30
do 30.06.2022
15:00
Obec
Šatov
Část obce
Šatov
Vypnutá oblast:
Domácnosti, provozy a zařízení napájené z TS Šatov - Vojsko (č. 620449) Domácnosti, provozy
a zařízení napájené z TS Šatov Obec (č.620443) Domácnosti, provozy a zařízení napájené z TS
Šatov Bytovky Keramika (č.620445) Domácnosti, provozy a zařízení napájené z TS Šatov Škola
(č.620446) Odběratelská trafostanice Šatov - Znovín (č. 620448) Odběratelská trafostanice ŠatovČD
(č. 700101) Odběratelská trafostanice Šatov - ZD (č. 620444)
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte
www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

Vypnutá EE - místa.pdf (17.36 kB)

Vyvěšeno: 10. 6. 2022

Datum sejmutí: 1. 7. 2022

Zodpovídá: Úřední Deska

Zpět