Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


Úředně vyhlašované dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov, které se uskuteční v pondělí dne 16.12.2019 v 18.30 hodin 05.12.2019 17.12.2019
Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích p.č. 1030/1, 1506, 284/1 a 34/1 03.12.2019 19.12.2019
Zákres úpravy OPP - místní komunikace zpomalovací práh 03.12.2019 19.12.2019
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 1622,1624,1625/2019/UMŠA 14.11.2019 16.12.2019
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 06.11.2019 05.02.2020
Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy - mění a doplňuje OOP ze dne 03.04.2019 03.09.2019 31.12.2022
Aktualizovaný seznam nemovitých věcí, na území k.ú.Šatov, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě. 20.08.2019 20.08.2029
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Tatran Šatov, z.s. pro rok 2019 24.04.2019
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy dle lesního zákona 04.04.2019 31.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Tatran Šatov, z.s.2/ 2018 11.10.2018 31.10.2021
Upozornění na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmem 11.06.2018 31.12.2022
SZVO ,,Daníž" Hnanice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. 16.05.2018
SZVO ,,Daníž" Hnanice - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - přílohy. 16.05.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Tatran Šatov, z.s. pro rok 2018 06.03.2018 31.03.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace pro SK Tatran Šatov, z.s. na rok 2017. 04.04.2017 30.06.2020
Aktuální seznam nemovitých věcí k 1.8.2015, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nebo vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě. 07.09.2016 07.09.2026
Seznam nemovitých věcí k 1.11.2015 ÚPZSVM, kde osoba zapsaná v KN jako vlastník není označena dostatečně určitě 14.12.2015 31.12.2025
Seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území KN Šatova, u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě a to k 1.5.2015 01.06.2015 01.06.2025
Aktualizovaný seznam nemovitých věcí k 1.2.2015, u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník není dostatečně označena v k.ú. Šatov 09.02.2015 31.12.2025
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě- stav k 1.10.2014 17.10.2014 31.12.2023

Různé

Závazné vyhlášky Městyse Šatov

Finanční dokumenty

Povinně zveřejňované dokumenty

Hlášení místního rozhlasu

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK