A picture

Navigace

Obsah

Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodloužení inženýrských sítí, SO 02 vodovod (2. část)

Městys Šatov získal v roce 2019 dotaci Jihomoravského kraje z programu 1 Podpora v oblasti vodárenství na akci s názvem "Obecní kanalizace a vodovod Šatov, prodloužení inženýrských sítí, SO 02 vodovod (2. část)".

Realizaci jsme zahájili 19.3.2020. Dodavatelem prodloužení vodovodu pro domy od bytovky u Staré roty směrem k vlakovému nádraží je společnost COLAS CZ, a. s.

Výše dotace z JMK činí 1 771 100 Kč (max 70% celkových uznatelných výdajů).

plakatrealizace

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 1 - přístavba

EU MMR logo

NÁZEV PROJEKTU:  Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 1 - přístavba

ČÍSLO PROJEKTU:    CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011535

ŽADATEL:                  Městys Šatov, Šatov 124, 671 22 Šatov, IČ 00293580, DIČ CZ00293580.

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

         Hlavním cílem projektu je zajištění dostatečného zázemí pro garážování zásahové techniky CAS Tatra a CAS LIAZ a také adekvátního zázemí pro členy JSDH městyse Šatov, čímž dojde i ke zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice, jež je jednou ze složek IZS, s důrazem na připravenost ke změnám klimatu. Nynější prostory pro garážování zásahové techniky a prostory zázemí pro činnost členů naší jednotky jsou nevyhovující a neodpovídají požadavkům ČSN 73 5710. Cílem projektu je realizace rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov formou přístavby k současné hasičské zbrojnici, jež prostorově nevyhovuje potřebám místního JSDH. Nyní hasiči nedisponují adekvátním sociálním zařízením, dílnou, šatnou, či dalšími relevantními prostory potřebnými pro výkon služby (tyto prostory budou předmětem rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 2 – prostory pro činnost), ale především mají k dispozici nedostatečné prostory po garážování dvou CAS. V tomto projektu půjde o stavbu a stavební úpravy v areálu hasičské zbrojnice formou přístavby k současné budově JSDH městyse Šatov za účelem zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice a za účelem zajištění adekvátní akceschopnosti při výjezdu JSDH městyse Šatov, jež je jednou ze základních složek IZS.

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1.549.998,59- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.425.000,- Kč

Projekt Šatov - zateplení kulturního domu č. p. 124

Publicita projektu: Šatov - zateplení kulturního domu č. p. 124,  Žadatel: městys Šatov , CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001638.

publicita projektu

 

 

 

 

ke stažení