A picture

Navigace

Obsah

Mateřská škola Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace

Kontakt

Zřizovatel: Městys Šatov
Právní forma organizace: Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 70992461
Adresa: Šatov 46, 671 22 Šatov
Telefon: 515 221 673
E-mail: ms.satov@seznam.cz
Provozní doba MŠ: Po-Pá: 06.00 - 15.25 hodin

Zaměstnanci MŠ

ředitelka: Jana Doválelová
učitelka: Jana Jandová
školnice: Jana Rejtová
vedoucí stravování, kuchařka: Marta Svobodová
OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 • Zvládnout sebeobsluhu přiměřeně věku a potřebám výchovně vzdělávacího programu školy.
 • Zvládnout požadavky, kdy rodiče ve spolupráci se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, používání kapesníku, uklizení hraček, udržovaní pořádku ve skříňkách a osobních věcech, vytváření základních společenských návyků (zdravení, kázeň, zdvořilost) a k sebeúctě i k úctě k druhým.
 
A co můžete udělat pro své dítě již před nástupem do mateřské školy?

Učit dítě :     

 • samostatně chodit delší procházky
 • samostatně jíst a pít z hrníčku, ze skleničky
 • samostatně používat WC, ne nočník
 • mýt si ruce, utřít se
 • umět smrkat, samostatné použít kapesník
 • nazout boty, přezůvky
 • s dopomocí se oblékat
 • poznat své věci
 • přivykat jiným dětem
 • postupně přivykat odloučení od matky